Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej

+

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej w Warszawie, zaliczany dziś do najpoważniejszych warszawskich festiwali i najpoważniejszych imprez tego typu w świecie, powstał w 1991r. z inicjatywy polskiego organisty Przemysława Kapituły dla uczczenia IV pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny. Festiwal wypełnił lukę jaka powstała w polskim życiu muzycznym w okresie powojennym, kiedy utwory muzyki sakralnej wykonywano częściej w salach koncertowych niż w świątyniach, z myślą o których były tworzone.

Wielki sukces artystyczny, a co równie ważne, wielki sukces frekwencyjny festiwalu spowodował, że pomyślana jednorazowo impreza przekształciła się w coroczny, o imponujących rozmiarach międzynarodowy festiwal, który na trwałe wpisał się do kalendarza życia muzycznego Warszawy i Polski. Odbywający się na przełomie maja i czerwca festiwal zyskał sobie miano jednego z najbardziej prestiżowych przedsięwzięć artystycznych w naszym kraju, które łączy bardzo wysoki poziom artystycznych prezentacji z wyjątkowo szerokim odbiorem społecznym (od 200 do 3000 słuchaczy na każdym koncercie).

Podstawowym zadaniem festiwalu jest prezentacja twórczości muzycznej związanej z chrześcijaństwem oraz innymi religiami w możliwie najbardziej atrakcyjnej dla publiczności formie. W warszawskich świątyniach wykonywana była muzyka religijna w aspekcie historycznym i formalnym. Szczególnie ciekawie wypadała promocja muzyki polskiej w bezpośredniej konfrontacji z uznanymi arcydziełami światowej literatury muzycznej (cykl „Wszystkie utwory organowe Feliksa Nowowiejskiego”, renesans twórczości legendarnego organisty Katedry Warszawskiej – Mieczysława Surzyńskiego, popularyzacja polskich tabulatur organowych). Podczas festiwalu wykonywane były wielokrotnie kompozycje, które nie istnieją w świadomości polskich muzyków i działaczy muzycznych. Koncerty odbywają się w zabytkowych kościołach warszawskich, głównie w Archikatedrze św. Jana, która stanowi ważne centrum muzyki sakralnej i organowej o znaczeniu międzynarodowym.

W warszawskim festiwalu wzięło udział wielu doskonałych artystów m.in.: papieski chór Capella Sixtina pod dyr. Maestra D.Bartolucciego, Wiener Sängerknaben, Mozart Knabenchor Wien, Poznańskie Słowiki z prof. S.Stuligroszem, Polskie Słowiki, The Luther Nordix Choir, Chór Archikatedry Warszawskiej do dyr. ks. Andrzeja Filabera, Chór Polskiego Radia w Krakowie, Gloger Festival Choir, Chór Katedry Prawosławnej w Kaliningradzie, Zespół Narodowej Muzyki Sakralnej „Svetilen”, Orkiestra Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie, orkiestra Sinfonia Varsovia, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, Orkiestra Archikatedry Warszawskiej, Orkiestra Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, Orkiestra Symfoniczna i Chór Filharmonii Lwowskiej, Kapela Chóralna „Trembita” ze Lwowa, orkiestra Berlin Baroque i chór Monteverdi-Chor Berlin, Figuralchor Berlin, B.Ładysz, W.Ochman, L.Lohmann, H. i F. Haselböckowie itd. W trakcie dziewiętnastu edycji festiwalu w koncertach wzięło udział kilka tysięcy wykonawców z całego niemal świata. Równie imponująca jest kilkudziesięciotysięczna rzesza słuchaczy, którzy uczestniczyli w koncertach oraz ilość kompozycji zaprezentowanych w warszawskich świątyniach. Wykonywano tu utwory powstałe we wszystkich epokach muzycznych, solistyczne (cykl „Wszystkie utworów organowe F. Nowowiejskiego” – m.in. 9 symfonii organowych, cykl „Wszystkie koncertowe utwory organowe legendarnego organisty Katedry Warszawskiej Mieczysława Surzyńskiego”, symfonie organowe Ch. M. Widora i L. Vierne’a, cykl „Wszystkie utwory organowe J. S. Bacha w Archikatedrze” – 20 recitali organowych), kameralne oraz przede wszystkim te, które wymagają wielkiego aparatu wykonawczego (solistów, chóru, orkiestry) m.in.: oratoria L.van Beethovena, C. H. Grauna, J. Haydna, G. F. Händla, F. Mendelsohna-Bartholdyego, F. Liszta (Chrystus), M. Sołtysa, msze A.Vivaldiego, F.Schuberta, A. Diabellego, G.Rossiniego, W.A.Mozarta, I.J.Pleyela, S.Moniuszki, F. Nowowiejskiego, B.Pękiela, K. Wiłkomirskiego, T. Maklakiewicza, kantaty D. Buxtehudego, symfonie L.Bernsteina (Kaddish) i H.M.Góreckiego, Mszę Jazzową, pasje J.S.Bacha, Mszę h-moll J.S.Bacha (kilkakrotnie) itd. Podczas fetiwalu odbywały się również sesje muzykologiczne. Festiwal pobudził życie muzyczne w wielu świątyniach pozostając jednocześnie najbardziej prestiżową tego życia częścią.

Patronat nad Festiwalem sprawuje Arcybiskup Kazimierz Nycz Metropolita Warszawski. Prymas Polski przyznaje w trakcie imprez festiwalowych swoją nagrodę – Srebrną Piszczałkę, za wybitne osiągnięcia i wkład w rozwój muzyki sakralnej w Polsce. Komitet Honorowy i Radę Artystyczną wspierające imprezę, tworzą wybitni artyści, naukowcy oraz wpływowe osobistości z różnych sfer życia publicznego. Festiwal organizuje „Fundacja Festiwal Muzyki Sakralnej”. Festiwal wspiera finansowo Miasto Stołeczne Warszawa.

Patronat nad Festiwalem sprawuje Arcybiskup Kazimierz Nycz Metropolita Warszawski. Prymas Polski przyznaje w trakcie imprez festiwalowych swoją nagrodę – Srebrną Piszczałkę, za wybitne osiągnięcia i wkład w rozwój muzyki sakralnej w Polsce. Komitet Honorowy i Radę Artystyczną wspierające imprezę, tworzą wybitni artyści, naukowcy oraz wpływowe osobistości z różnych sfer życia publicznego. Festiwal organizuje „Fundacja Festiwal Muzyki Sakralnej”. Festiwal wspiera finansowo Miasto Stołeczne Warszawa.

Festiwal ma swoją tradycję, coraz rzadziej spotykaną – wstęp na wszystkie koncerty festiwalowe jest wolny!