Fundacja

+

Fundacja "Festiwal Muzyki Sakralnej"

Celem Fundacji „Festiwal Muzyki Sakralnej” jest organizowanie, popularyzowanie i wspieranie działalności kulturalnej w Polsce. Fundacja organizuje corocznie 280 koncertów, w których każdego roku bierze udział ok. 25 tysięcy słuchaczy.

Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego.

Przemysław Kapituła

Dyrektor Fundacji
+48 501 158 477
kapitula@kapitula.org

ks. prałat prof. dr Andrzej Filaber

Przewodniczący Rady Artystycznej Fundacji
afilaber@mkw.pl

RADA FUNDACJI

Irena Zakrzewska
Maciej Białecki

Fundacja Festiwal Muzyki Sakralnej

ul. Esperanto 14 m.6
01 – 049 Warszawa
POLSKA

NIP: 527-12-82-585
REGON: 010254900
KRS: 0000187608
Nr konta: Santander Bank Polska 54 1500 1777 1217 7007 2506 0000